Hva er bedriften din verdt?

Kjøp eller salg

Emisjoner

Generasjons-skifte

Fusjon eller fisjon

Lånesøknader

Secant tilbyr verdsettelser for selskaper innenfor alle bransjer. Formål for verdsettelsen kan være kjøp eller salg, emisjoner, generasjonsskifte, fusjon, fisjon og lånesøknader.

Det er ikke bare én korrekt måte å verdsette et selskap. Verdsettelsesmetoden varierer i omfang og metode, alt avhengig av bransje, størrelse og kompleksitet i selskapet.  Ofte vil en kombinasjon av ulike tilnærminger være hensiktsmessig for å danne et best mulig bilde på bedriftens verdi.

Secant har erfaring fra eierskifte og verdifastsettelser, og bistår gjerne i denne prosessen .

Secant