Lønnstjenester uten skjær i sjøen

Beregninger

Utbetalinger

Elektroniske lønnsslipper

Rapportering

Sykepenger og refusjoner

Lønn er et krevende fagfelt som stadig er i endring. Vi er oppdaterte på nye regler og er alltid klar til å hjelpe.

Secant har et erfarent og omfattende fagmiljø med god oversikt og stor kapasitet. Det sikrer at riktig lønn blir utbetalt til riktig tid, og selvsagt til riktig mottaker.

Vi tar oss av alle beregninger og utbetalinger, elektroniske lønnsslipper og rapportering via Altinn. Våre skybaserte systemer gjør også at du som kunde og lønnsansvarlig har full oversikt til enhver tid.

Sykefravær

Vi følger opp NAV i forbindelse med sykepenger og refusjoner, og utarbeider statistikk over sykefraværet i bedriften.

Vi kan komme til deg

Noen bedrifter foretrekker at vi er fysisk til stede hos dem i forbindelse med lønnskjøringene. Det gjør vi gjerne, enten på fast basis eller i enkelttilfeller. Det viktigste for oss er at rutinene passer deg, og at alt er i tråd med gjeldende regler.

Secant